Glossofaringeal Nevralji (Yutak & Boyun Ağrısı)


Glossofaringeal Nevralji

Glossofaringeal Nevralji denildiğinde glassofaringeal sinirin dağıldığı alanda ortaya çıkan ağrı anlatılmak istenmektedir. Bu sinir dil, yutak, bademcikler, kulak ve çenenin yan tarafını etkilediğinden ağrı da bu bölgelerde görülür. Ani, şiddetli, şimşek çakar gibi bir ağrıdır ve bazen günde birkaç kez bazen de hafta da bir ortaya çıkar. Yemek yemek, su içmek hatta bazen konuşmak ağrıyı tetikleyebildiğinden, hastalar bunları yaparken son derece tedbirli davranır. Genelde tek taraflı görülen Glossofaringeal Nevralji, kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyen, yaşam kalitesini düşüren bir durumdur. Trigeminal Nevralji’ye göre toplumda daha az rastlanır, görülme oranına yaklaşık olarak on binde yarım demek mümkündür.

Tanı ve tedavisi

Glossofaringeal Nevralji’nin tanısı ile ilgili en önemli sorun, bademcik, yutak bölümünde ağrı yaptığı için hastaların kulak, burun ve boğaz hastalıkları uzmanlarına yönelmesidir. Ancak hastalık kulak, burun ve boğaz hastalıkları uzmanlık alanına girmediğinden uygun tedavi yapılamamakta ve hastalar ne yazık ki tedavi için zaman kaybetmektedir. Bu bölgelerde hissedilen ani, elektrik çarpması, şimşek çakması benzeri ağrılarda mutlaka bir nöroloji ve beyin cerrahisi uzmanına danışılmalıdır.

Tanı konulabilmesi için hasta hikayesi çok önemlidir. Hasta hikayesi dinlendikten sonra MR çekilerek bir tümör olup olmadığına ya da bir damarın siniri ezip ezmediğine bakılır. MR’da bir tümör görülürse hemen ameliyat edilmesi gerekir. Sorun bu siniri bir damarın ezmesinden kaynaklanıyorsa ameliyat edilmez, ilaç tedavisi uygulanır. Ancak bazı hastalarda ilaç tedavisiyle sorun giderilemez ve ameliyat etmek gerekebilir. Ameliyatta iki seçenek vardır; eğer damar siniri eziyorsa o damar ortadan kaldırılabilir, o sinir kesilebilir ya da sinire Gamma Knife Radyocerrahisi uygulanabilir.

Genelde hastanın ameliyata engel bir durumu yoksa ameliyat tercih edilir. Sonrasında bir gün yoğun bakım, üç gün de hastanede yatmak gerekir. Ancak ameliyat sonrası tekrar etme riski olduğu da bilinmelidir.